Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Hurtownia wędkarska i zoologiczna

Polityka prywatności

 
 

     1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Hurtownię Internetową hurtownia.zatora.com.pl (zwany dalej: „Hurtownią”).
     2.    Właścicielem Hurtowni i jednocześnie administratorem danych jest Halina Zatora prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZATORA Halina Zatora z siedzibą we Wrocławiu (54-517), ul. Szczecińska 11a, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8971019615, REGON: 930273330, zwana dalej ZATORA.
     3.    ZATORA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Hurtownię.

§ 1 Jak zbieramy dane?

     1.    ZATORA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Klienci.
     2.    Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:.
     a)    rejestracji konta w Hurtowni;
     b)    składania zamówienia w Hurtowni.
     3.    W przypadku rejestracji konta w Hurtowni, Klient podaje następujące dane:
     a)    adres e-mail;
     b)    firmę Przedsiębiorcy;
     c)    numer faksu;
     d)    numer NIP;
     e)    numer telefonu.
     4.    Podczas rejestracji konta w Hurtowni Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
     5.    W przypadku składania zamówienia w Hurtowni, Klient podaje następujące dane:
     a)    dane adresowe:
     a.    kod pocztowy i miejscowość;
     b.    kraj (państwo);
     c.    ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
     b)    imię i nazwisko.
     6.    Podczas korzystania ze stron internetowych Hurtowni mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
     7.    Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Hurtowni.

 § 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

     1.    W przypadku korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Hurtowni dane osobowe wykorzystywane są w celu świadczenia tych usług.
     2.    W przypadku dokonania zakupu w Hurtowni dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
     3.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Hurtowni do preferencji Klientów, a także administrowania Hurtownią.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

     1.    Hurtownia używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ZATORA na komputerze osoby odwiedzającej Hurtownię, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ZATORA produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Hurtownię. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Hurtowni.
     2.    ZATORA wykorzystuje dwa typy plików cookies:
     a)    Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
     b)    Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Hurtownię, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
     3.    ZATORA wykorzystuje Cookies własne w celu:
     a)    uwierzytelniania Klienta w Hurtowni i zapewnienia sesji Klienta w Hurtowni (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Hurtowni ponownie wpisywać loginu i hasła;
     b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Hurtowni korzystają ze Strony Internetowej Hurtowni, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
     4.    ZATORA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
     a)    prezentowania na stronach informacyjnych Hurtowni, mapy wskazującej lokalizację biura ZATORA, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
     b)    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
     c)    prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
     d)    prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
     5.    Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Hurtowni. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Hurtowni będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
     6.    Hurtownia zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. ZATORA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Hurtowni na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

     1.    Dane osobowe zbierane przez ZATORA za pośrednictwem Hurtowni są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
     2.    Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Hurtowni mają jedynie uprawnieni pracownicy ZATORA.
     3.    Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
     4.    ZATORA zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Hurtowni. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ZATORA może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Hurtowni Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez ZATORA roszczeń od danego Klienta.
     5.    Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. ZATORA może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Hurtowni regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez ZATORA roszczeń od danego Klienta.
     6.    W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Hurtowni utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Hurtownia umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Hurtowni. Hurtownia nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Hurtowni. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
     7.    ZATORA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

     1.    Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ZATORA poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
     2.    Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: hurtownia(małpa)zatora.com.pl
     3.    Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2016 r.